Blog

  • Odpowiedzialność pozwu o rozwód Białystok

Odpowiedzialność byłego małżonka za należności podatkowe po rozwodzie

Sytuacja, kiedy to jeden z małżonków zobligowany jest do spłaty zadłużeń podatkowych drugiego małżonka po rozwodzie, chociaż zaskakuje większość klientów, wcale nie zdarza się rzadko. Zgodnie z art. 26 Ordynacji Podatkowej bowiem, każdy podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Skutki posiadania długów przez jednego małżonka mogą więc odczuć oboje małżonkowie i nawet rozwód przed tym nie chroni. Co mówią przepisy? Zgodnie z art. 29 OP były małżonek odpowiada za należności [...]

8 stycznia 2018|