Kancelaria odszkodowawcza może reprezentować różne grupy klientów, którzy doznali szkody i nie otrzymali zadośćuczynienia lub nie są usatysfakcjonowani jego zakresem. Sporą ich grupę stanowią osoby, które doświadczają następstw wypadków. W jakich sytuacjach może pomóc adwokat specjalizujący się w prawie odszkodowawczym – o tym w dzisiejszym artykule.

Najpowszechniejsze typy wypadków

Odszkodowania należą się osobom, które – jak wskazuje nazwa – zostały poszkodowane. Mogło do tego dojść w wyniku splotu wielu czynników i okoliczności. Wśród nich często pojawiają się niefortunne wydarzenia, takie jak:

  • wypadki komunikacyjne – tu uprawnionym do odszkodowania może być każda osoba, uczestnicząca w wypadku, która nie ponosiła wyłącznej winy za jego spowodowanie; mogą to więc być: kierowcy, pasażerowie, piesi, rowerzyści. Trzeba jednak pamiętać, że czas dochodzenia swoich praw ma limit i mija po 3 latach od zdarzenia; warto pamiętać, że poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych przysługuje nie tylko odszkodowanie, ale też innego typu świadczenia, jak zwrot kosztów leczenia czy renta;
  • wypadki przy pracy – w takich sytuacjach z pomocy kancelarii odszkodowawczej lub z usług prawnika świadczącego usługi w zakresie odszkodowań mogą skorzystać zarówno poszkodowany pracownik, jak też pracodawca, który zobowiązany był do zapewniania bezpiecznych warunków pracy. Podstawą przyznania odszkodowania jest określenie stopnia (w procentach) trwałości lub tymczasowości uszczerbku na zdrowiu, ewentualnie stwierdzenie niezdolności do dalszej pracy;
  • wypadki śmiertelne – mogą to być wypadki komunikacyjne lub przy pracy, ale tutaj uprawnionymi do odszkodowania stają się członkowie rodziny. Nieraz zdarza się jednak, że kiedy dochodzi w rodzinie do śmierci najbliższej osoby, trauma jest często zbyt silna, by rodzina chciała dochodzić należnego świadczenia, choć w wielu sytuacjach jego uzyskanie jest oczywiste i korzystne.

Innym jeszcze typem „wypadków przy pracy”, z którymi często można się spotkać w kancelarii odszkodowawczej, są błędy w sztuce lekarskiej. Dotyczą one zdarzeń medycznych od zabiegów różnego typu i zakresu po wizyty gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach. Jeżeli konsekwencje takich błędów doprowadziły do przedłużenia leczenia lub wygenerowania dodatkowych kosztów, a nawet trwałego uszczerbku na zdrowiu czy do utraty życia, można starać się o odszkodowanie. Takie sprawy, dotyczące lekarzy czy innych osób z personelu, są na ogół czasochłonne i skomplikowane, ale w asyście doświadczonego adwokata ich wynik jest satysfakcjonujący.

Kancelaria odszkodowawcza czuwa nad przebiegiem sprawy

Niezależnie od tego, z jakim typem wypadku mamy do czynienia, kancelaria odszkodowawcza powinna czuwać nad przebiegiem postępowania. Tak samo jest, gdy korzystacie Państwo z usług kancelarii prawnej, w której zakresie działania znajdują się również sprawy odszkodowawcze. Specjaliści dbają o zgromadzenie dokumentacji, przestrzeganie terminów i inne formalne aspekty.

Niezwykle ważne jest też racjonalne oszacowanie wysokości odszkodowania czy innego świadczenia na rzecz osoby poszkodowanej.

Odszkodowania i dążenie do uzyskania takich świadczeń

Ważną kwestią, na którą przy tego typu sprawach zwraca uwagę białostocka mecenas Urszula Zajko, jest taktowne podejście do Klienta. Należy pamiętać, że są to często osoby, które doświadczyły lub nadal doświadczają określonej traumy, dlatego wszelkie kwestie związane ze sprawą powinny być podejmowane tak, by ograniczyć czas trwania poszczególnych etapów. Delikatność specjalistów z kancelarii odszkodowawczej lub prawnika, który reprezentuje Państwa interesy, jest tu nieodzowna.