Kancelaria adwokacka Urszuli Zajko świadczy szeroki zakres usług z dziedziny prawa spadkowego – obejmującego nabycie i dział spadku, dziedziczenie, unieważnienie testamentu, zachowek – regulowanego w Polsce przez kodeks cywilny – i księgę o tytule Spadki. Wielu białostoczan świadomie rozdysponowuje swój majątek na wypadek śmierci, korzystając z pomocy adwokata, by zapewnić niekwestionowaną sukcesję swoim bliskim.

Sprawy spadkowe w gestii kancelarii adwokackiej

Regulacje prawne dotyczące spadków są jedną z najstarszych instytucji prawnych.

Spadkiem – w myśl art. 922, par. 1 kodeksu cywilnego – określany jest ogół cywilnych majątkowych praw i obowiązków zmarłego.

Kwestie testamentowe

Testament może sporządzić każda osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, która wiąże się z ukończeniem 18 roku życia lub zawarciem małżeństwa po 16 roku życia. Zdolność prawna może zostać sądownie odebrana poprzez całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie. Testament jest ważny, jeśli podpisująca go osoba podejmuje decyzje oraz wyraża swoją wolę świadomie i dobrowolnie. Osoba ta nie możne działać pod wpływem groźby czy błędu.

W praktyce wyróżniamy:

  • testament notarialny – ma formę aktu notarialnego, sporządzonego w kancelarii notariusza;
  • testament holograficzny – to podstawowa forma testamentu zwykłego. Spadkodawca sporządza go odręcznie (nie jest dopuszczalne pisanie na komputerze czy na maszynie) w dowolnym języku, opatruje datą i podpisuje;
  • testament allograficzny – to ustna forma testamentu, w obecności dwóch świadków spadkodawca potwierdza swoją wolę wobec osoby urzędowej (burmistrza, starosty, kierownika urzędu stanu cywilnego), która zobowiązana jest do przyjęcia oświadczenia woli i sporządzenia protokołu.

Wszystkie typy testamentów mają taką samą moc i skutki prawne.

Specjaliści od prawa spadkowego w Białymstoku

Adwokat Urszula zapewnia pomoc w zakresie praw i obowiązków majątkowych, przechodzących po śmierci ich właściciela na spadkobierców. Dla naszych Klientów ogromne znaczenie ma to, że prawo spadkowe ma charakter ius cogens, czyli bezwzględnie obowiązujący. By skutecznie zadbać o interesy swoje i swoich bliskich, warto skorzystać z doświadczenia prawnika – zapraszamy do kancelarii, by omówić istotne kwestie.