Adwokat Mecenas Urszula Zajko była pełnomocnikiem procesowym w wielu sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, majątkowych, co czyni z niej eksperta od prawa rodzinnego. Jej białostocka kancelaria prawna szczyci się wieloma pozytywnie zakończonymi postępowaniami sądowymi i mediacyjnymi oraz zaskarbioną sobie wdzięcznością Klientów.

Polskie prawo rodzinne

Podstawy prawne określa Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Reguluje ona kwestie małżeństwa, pokrewieństwa, obowiązku opieki i zasady sprawowania kurateli.

Dobre praktyki w zakresie prawa rodzinnego

Jako specjaliści do spraw rodzinnych, uczestniczymy w trudnych chwilach rodzin, które zwracają się do nas po pomoc. Zmagamy się z ich uczuciami i problemami. Jednak dzięki merytorycznemu przygotowaniu możemy służyć naszym Klientom racjonalną analizą sytuacji, potencjalnych możliwości, które oceniamy zawsze pod kątem indywidualnych uwarunkowań rodzinnych. Chronimy naszych Klientów przed następstwami sytuacji, w której się znaleźli. Zajmujemy się następującymi sprawami:

Ze względu na to, że w sprawach tego typu uczestniczą dzieci, zwracamy uwagę na to, by były one obciążane jak najmniejszym stresem wynikającym z trwającego postępowania procesowego.

Prawo rodzinne w praktyce

Metoda pracy adwokata rodzinnego

  • W czasie pierwszej rozmowy z Klientem zaczynamy od zebrania szczegółowego wywiadu dotyczącego sprawy. To kluczowy moment, ponieważ dostrzeżenie pewnych detali i okoliczności, z których istnienia Klient może nawet nie zdawać sobie sprawy, nie pozostaje bez wpływu na tok sprawy.

  • Rozwiązaniem pierwszej linii jest dla nas zawsze mediacja, która pozwala na rozstrzygnięcie konfliktu z pominięciem drogi sądowej oraz na zminimalizowanie dodatkowych czynników stresogennych – zbędnych w i tak trudnej sytuacji. Przy zawieraniu porozumienia zawsze, zabezpieczamy interesy Klienta.

  • Jeśli dochodzi do procesu, Klient zapoznaje się z pismem procesowym, które w jego imieniu składamy w sądzie. Zwracamy uwagę na to, by newralgiczne kwestie takiej jak wypłata alimentów czy ustalenie kontaktów z dzieckiem rozstrzygnięte zostały już na wstępie, dzięki czemu ograniczamy negatywny wpływ sytuacji na dzieci.

  • W czasie trwania pozostajemy w kontakcie z Klientem, monitorując okoliczności, mające wpływ na życie rodziny. W tym momencie zwracamy także uwagę na pojawienie się ewentualnych dowodów, mających wpływ na wynik postępowania procesowego.

  • Dotyczące ustalenia opieki nad dzieckiem i zakresu kontaktów (zakres władzy rodzicielskiej, jej pozbawienie, ograniczenie),

  • Po zapadnięciu wyroku nadzorujemy wykonanie jego postanowień. Nasi Klienci doceniają to, że nasza pomoc nie kończy się na sali sądowej. Już po wydaniu orzeczenia przez sąd doradzamy, jak postępować w przypadku zaostrzenia konfliktu, jak nie dopuszczać do antagonizmów.

Adwokat Państwa rodzinny

Doświadczony adwokat daje swoim klientom komfort niezajmowania się sprawami formalnymi związanymi ze sprawą (przygotowanie pism, dowodów, dopilnowanie terminów rozpraw). Powierzając nam swoją sprawę, mają Państwo pewność, że zrobimy wszystko, co może zrobić pełnomocnik, by sprawa przyjęła korzystny dla Państwa obrót – zapraszamy na konsultacje do naszej kancelarii.

Praktyczne aspekty prawa rodzinnego warto przedstawiać na konkretnych przykładach. Wśród wielu zagadnień, starania o status rodziny zastępczej dla osoby małoletniej wymagają wszechstronnego poznania danej sytuacji z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Jedną z takich spraw przedstawia program „Interwencja” – ta rodzina znajduje się pod moją opieką prawną.

W artykule i filmie przedstawiono wszystkie istotne dla sprawy kwestie. Dobro dziecka jest tutaj wartością nadrzędną.

interwencja