Prawo cywilne pełni funkcję regulacyjną względem wielu dziedzin codziennego życia. Jego opanowanie wiąże się z wieloma niuansami, dzięki znajomości których możliwe jest spowodowanie korzystnego obrotu postępowania sądowego. Z kolei brak biegłości w tej materii pociąga za sobą niepotrzebne komplikacje i straty. Dlatego kwestie z zakresu prawa cywilnego warto skonsultować z dobrym prawnikiem, który posłuży wiedzą i doświadczeniem. Takiego merytorycznego wsparcia Klientom udziela adwokat Urszula Zajko w swojej białostockiej kancelarii.

Zakres zastosowania prawa cywilnego

Prawo cywilne ma znaczenie normatywne dla stosunków zobowiązaniowych, własnościowych, windykacyjnych oraz określa zasady odpowiedzialności stron zawierających umowy oraz formuły tego typu dokumentów.

Ma ono zastosowanie do sporządzania skutecznych prawnie:

 • umów: sprzedaży, najmu, o dzieło,

 • umów spółek cywilnych,

 • umów nienazwanych, do których zalicza się umowy: konsultingowe, konsorcjum, franchisingu, sponsoringu.

W tym zakresie – z uwagą na zabezpieczenie interesów naszych Klientów:

 • przygotowujemy i opiniujemy umowy,

 • konsultujemy zmiany zapisów w umowach,

 • przygotowujemy pisma procesowe, oświadczenia woli.

Ponadto kodeks postępowania cywilnego:

 • zawiera normy cywilnego postępowania procesowego, będącego odniesieniem dla prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

 • określa kwestie dotyczące prawa własności (powstanie, treść, zmiany, ustanie) oraz ograniczonych praw rzeczowych (hipoteka, zastaw, służebność, użytkowanie wieczyste).

Nasza pomoc w tej materii obejmuje:

 • nadzorowanie windykacji należności (postępowanie przesądowe, sądowe, egzekucyjne),

 • prowadzenie spraw o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie,

 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub niezgodnego z umową wykonania zobowiązań cywilnoprawnych (kary umowne),

 • dochodzenie roszczeń pieniężnych za majątkowe i niemajątkowe szkody powstałe na skutek błędów w sztuce medycznej.

Praktyczne zastosowanie prawa cywilnego w Białymstoku

Skutecznie zadbamy o zadośćuczynienie w procesach cywilnych

Kancelaria adwokacka Urszuli Zajko reprezentuje osoby prywatne oraz instytucje i przedsiębiorców, będących stroną w sporach, do których odniesienie mają przepisy prawa cywilnego. Pełna obsługa prawna zapewniana jest na każdym etapie postępowania – sądowego lub mediacyjnego. Zapraszamy do osobistego zapoznania się ze szczegółami naszej oferty w kancelarii bądź telefonicznie.