Urszula Zajko jest doświadczonym adwokatem prowadzącym sprawy rozwodowe. Pani mecenas odznacza się w tej roli dużym wyczuciem istotnym dla tak osobistych kwestii. Doświadczenie, które zdobyła w ciągu wielu lat wykonywania zawodu, czyni z niej jednego z najbardziej wziętych adwokatów w Białymstoku.

Czym jest rozwód w świetle prawa?

Rozwód jest formalnym rozwiązaniem małżeństwa, stwierdzonym sądownie. Prawo rodzinne oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno określają, w jakich sytuacjach może być on orzeczony. Wola małżonków nie jest powodem wystarczającym. Zgodnie z ustawą, w toku postępowania sądowego musi zostać udowodniony zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Jak prowadzone są sprawy rozwodowe w kancelarii Urszuli Zajko w Białymstoku?

Celem adwokata będącego pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej jest uzyskanie rozwodu w możliwie najkrótszym czasie, co przekłada się na zminimalizowanie kosztów i stresu Klienta oraz dzieci.

Już w czasie pierwszego spotkania omawiane są przesłanki rozwodu – to na ich podstawie sąd podejmie decyzję o udzieleniu rozwodu bądź nie.

Po pierwsze chodzi o zupełny rozkład wszelkich więzi między małżonkami. Dotyczy to trzech sfer współżycia małżeńskiego:

  • więzi duchowej – o ustaniu jej istnienia świadczy wygaśnięcie więzi konstytuujących związek małżeński, czyli miłości, akceptacji, szacunku. Ważne! Nie oznacza to, że małżonkowie muszą pozostawać ze sobą we wrogich relacjach;

  • więzi fizycznej – podstawą stwierdzenia jej braku jest zaprzestanie cielesnego obcowania. Przyjmuje się, dowodem takiego stanu rzeczy jest upłynięcie co najmniej 6 miesięcy od ostatniego zbliżenia;

  • więzi materialnej – jej zanik manifestuje się tym, że małżonkowie nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego. Ważne! Nie oznacza to, że nie mogą oni zamieszkiwać pod wspólnym dachem w szczególnych okolicznościach, kiedy na przykład ze względów finansowych nie mogą zamieszkać oddzielnie.

Zanik poszczególnych więzi musi być wyrazem woli każdego z małżonków. Jeśli więzi fizyczne i materialne zanikają w wyniku okoliczności niezależnych (jak długotrwałe przebywanie w szpitalu, wyjazd w celach zarobkowych), a nie towarzyszy im rozkład więzi duchowej, zupełny rozkład pożycia nie zostanie stwierdzony.

Po drugie badana jest trwałość rozkładu pożycia. Stwierdza się ją, gdy:

  • nie jest możliwe scalenie wszystkich więzi małżeńskich (duchowej, fizycznej, materialnej);

  • od zaniku więzi upłynął już pewien czas (proporcjonalny do stażu małżeńskiego; przyjmuje się, że im dłużej trwa małżeństwo, tym bardziej prawdopodobne, że więzi uda się odnowić).

rozwody białystok

Jak przygotowywany jest pozew rozwodowy?

Jeśli adwokat wspólnie z Klientem ustali, że przesłanki rozwodu są wystarczające, przygotowywany jest pozew rozwodowy. W zależności od zaistniałej sytuacji i woli małżonków, możliwe jest wnioskowanie o:

  • rozwód bez orzekania o winie,

  • rozwód z orzeczeniem o winie.

W toku postępowania sądowego ustalane są takie kwestie jak:

Separacja przed rozwodem

Jeśli natomiast doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ale nie jest możliwe udowodnienie tego, że ma on charakter trwały, wskazane jest wystąpienie o separację.

Jakie wsparcie oferuje adwokat Urszula Zajko w zakresie postępowania rozwodowego?

Dla wielu naszych Klientów rozwód jest trudnym doświadczeniem, które wywiera wpływ na różne sfery ich życia – od emocjonalnych po ekonomiczne. Dokładamy wszelkich starań, by cały proces przeprowadzić w możliwie komfortowy sposób – to my dbamy o wszystkie sprawy formalne, przygotowanie stosownych pism, ustalenie dat. Objaśniamy możliwości, podpowiadamy w wyborze optymalnych rozwiązań. Nasi Klienci mają pewność, że swoje sprawy rozwodowe powierzyli w ręce kompetentnego prawnika, na spotkanie, na które zapraszamy do białostockiej kancelarii Urszuli Zajko.