Niezależnie od przyczyn, przez które małżeństwo się rozpada, jest to zwykle czas trudny, emocjonalny i przykry. Podjęcie decyzji o rozwodzie wiążę się z przejściem procedury sądowej, lecz w przypadku rozwodu cywilnego bez orzekania o winie można te procedurę znacznie skrócić. Gdy oboje małżonkowie gotowi są na polubowne rozstanie, warto złożyć do sądu odpowiedni pozew.

Szybki rozwód – bez orzekania o winie

Rozwody bez orzekania o winie to innymi słowy rozwody za porozumieniem stron. W takiej sytuacji osoba składająca pozew zamieszcza w nim odpowiednią informację, następnie składa lub wysyła pozew do właściwego sądu. Sama sprawa ma charakter prostszy niż w przypadku orzekania winy jednego z małżonków lub winy obojga, ponieważ już w pozwie zawarte powinny być zgodne ustalenia (kwestia wysokości alimentów, opieki nad dziećmi, ewentualnego podziału wspólnego majątku). W praktyce zwykle sprawy rozwodowe o takim charakterze kończą się na jednej lub maksymalnie kilku rozprawach.

Pamiętać jednak należy, że każdy z małżonków ma również prawo do wnioskowania o zmianę charakteru pozwu w trakcie trwania takiego procesu, co wpłynie na zmianę charakteru sprawy. Mogą się do tego przyczynić okoliczności, które wcześniej nie były znane, a stanowią istotne obciążenie (zdrada, nierozsądne wydatkowanie wspólnych pieniędzy, inne).

Rozwód bez orzekania o winie a kwestia dzieci

W pozwie powinno być zawarte wspólne stanowisko małżonków dotyczące opieki nad dziećmi, lecz jeżeli nie ma tutaj porozumienia, ostateczną decyzję podejmuje sąd przychylając się do wniosku z pozwu lub ustalając inaczej w oparciu o zeznania stron i świadka/świadków. W procesie powinno zostać ustalone miejsce zamieszkania dzieci, nie ma natomiast konieczności ustalania terminów spotkań. Jeżeli rodzice są zgodni i pozostawiają drugiej stronie swobodę w tej kwestii, sąd może zatwierdzić takie ustalenia. Konieczne jest natomiast sprecyzowanie wysokości alimentów. Zdarza się, że mimo zgodności małżonków co do rozstania, nie ma pomiędzy nimi zgody odnośnie miejsca zamieszkania dzieci, częstotliwości kontaktów, wysokości kosztów utrzymania, lecz nie jest to przeszkodą do uzyskania rozwodu bez orzekania o winie.

Przeczytaj również: Rozwody – dlaczego warto pisać odpowiedź na pozew

Profesjonalne wsparcie adwokata rozwodowego

Oczywiście można sprawą rozwodową zajmować się samodzielnie, jednak nawet w przypadku spraw polubownych lepiej mieć pewność, że nie stracicie Państwo na rozwiązaniach proponowanych przez sąd czy też współmałżonka. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami rozwodowymi o dowolnym stopniu skomplikowania. W przypadku spraw polubownych reprezentujemy stronę w taki sposób, by osiągnięte porozumienia były dla niej satysfakcjonujące. Na każdym etapie dbamy również o przygotowanie odpowiednich dokumentów za naszych Klientów. Dzięki temu sprawy odbywają się szybciej, a wysiłek stron procesu ograniczony zostaje do absolutnego minimum.