Białostocka kancelaria adwokacka Urszuli Zajko świadczy usługi w zakresie prawa gospodarczego. Skierowane są one do firm, instytucji, które potrzebują specjalistycznej obsługi prawnej.

Sfery prawa gospodarczego

Obecnie w Polsce działalność gospodarcza regulowana jest przez:

  • prawo gospodarcze prywatne, czyli prawo handlowe,

  • prawo gospodarcze publiczne.

Nadzór rzetelnie przygotowanego prawnika powoduje, że prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w sposób płynny. Jego profesjonalne konsultacje zapobiegają też popełnieniu formalnych uchybień, decydujących o całokształcie działalności. Adwokat zawsze asystuje przy podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji oraz przy podpisywaniu aktów notarialnych, które każdorazowo opiniuje w kontekście powodzenia interesów swojego Klienta.

Adwokat Urszula Zajko oferuje pomoc firmom indywidualnym oraz spółkom na zasadach stałej obsługi.

Prawo gospodarcze w białostockiej kancelarii adwokackiej

Mediacje w sprawach gospodarczych

Mecenas Zajko ukończyła szkolenie kwalifikacyjne w zakresie mediacji gospodarczych, certyfikowane przez Radę Regentów Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów oraz ICAMC Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji. W tego typu negocjacjach, mających na celu uniknięcie sądowej drogi rozwiązania konfliktu, kieruje się doświadczeniem nabytym jako mediator sądowy. Działania zawsze ukierunkowane są na satysfakcjonujące obie strony zminimalizowanie strat.

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego w rękach prawnika

Prawo gospodarcze jest dziedziną na tyle rozległą i zniuansowaną, że konsultowanie z prawnikiem spraw z jego zakresu jest nieodłącznym elementem prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej. Dla dobra własnego biznesu warto stale współpracować z adwokatem, który dogłębnie pozna interesy swojego Klienta będzie je reprezentował i dbał o ich zabezpieczenie.

Kompleksowe podejście do prowadzonych spraw

Powodzenie interesów naszych Klientów traktujemy jako kwestię priorytetową. Codzienna praktyka naszej kancelarii skupia się na monitorowaniu działań, umożliwiających niezakłócony rozwój podmiotów, które powierzono naszej prawnej opiece. Jeśli potrzebują Państwo prawnika, który sprawnie poprowadzi sprawy gospodarcze, zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie. W Państwa imieniu zadbamy o wszystkie kwestie formalne, co z pewnością przysłuży się prowadzonym przez Państwa interesom.

Nieoceniona współpraca z adwokatem

Jeśli potrzebują Państwo prawnika, który sprawnie poprowadzi sprawy gospodarcze, zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie. W Państwa imieniu zadbamy o wszystkie kwestie formalne, co z pewnością przysłuży się prowadzonym przez Państwa interesom.