Blog

  • Rozprawa o ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie

Ubezwłasnowolnienie osób z zaburzeniami psychicznymi, cz. III

W poprzedniej części artykułu zostały omówione prawne uwarunkowania instytucji ubezwłasnowolnienia osób chorób psychicznych. Część III omawia skutki ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego. Artykuł opublikowano dzięki uprzejmości Kancelarii Adwokackiej Urszuli Zajko. […]

6 lutego 2018|