Białostocka kancelaria adwokat Urszuli Zajko z powodzeniem od lat świadczy usługi z zakresu wielu dziedzin prawa. W szczególności jednak specjalizuje się w sprawach rozwodowych , a także towarzyszących im następczo sprawach o podział majątku wspólnego. Ponadto częstymi klientami Kancelarii są osoby chcące uregulować formalności po śmierci najbliższych, zatem dotyczące szerokiego zakresu spraw spadkowych.

Kompleksowa pomoc prawna

Obsługę prawną zapewniamy klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom – osobom fizycznym prowadzącym działalność.

Spotkanie w Kancelarii Urszuli Zajko z Białegostoku

Kancelaria prawna prowadzi mediacje

Od 2005 roku polskie cywilne prawo procesowe oferuje możliwość skorzystania ze zinstytucjonalizowanej funkcji mediatora sądowego. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy i ochrony prawnej stronom pozostającym w sporze dotyczącym prawa pracy, rodzinnego, gospodarczego, cywilnego bez udziału sądu oraz w sposób, który pozwoli rozwiązać konflikt tak, by obie strony były usatysfakcjonowane.

Tradycyjne wartości prawnicze w białostockiej kancelarii

Dbamy o rzetelne wykonywanie zawodu i profesjonalne podejście do spraw naszych Klientów. Oznacza to, że wszystkie powierzone nam problemy rozwiązujemy w sposób optymalizujący efekty. Strategie postępowania zawsze omawiamy z Klientami, przedstawiamy indywidualne rozwiązania poparte wnioskami płynącymi z wieloletniej praktyki. Czas, który poświęcamy Klientom zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy, z którą się do nas zwraca – nie wprowadzamy limitów. Wyznacznikiem jest dla nas obustronne przekonanie, że obrana droga postępowania jest słuszna i dobrze rokuje.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu. Jesteśmy przygotowani do tego, by skutecznie reagować w kryzysowych dla naszych Klientów sytuacjach.

Aplikanci

Pracownik kancelarii adwokackiej Białystok

Daniel Chmur

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; studia ukończył w 2015 roku broniąc pracę dyplomową z zakresu postępowania karnego pt. „Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnym”; od 1 stycznia 2016 r. rozpoczął aplikację adwokacką w pod patronem adwokat Urszuli Zajko; jest doktorantem w katedrze postępowania karnego pracując w dalszym ciągu nad problematyką odszkodowania i zadośćuczynienia, przewidzianych w procedurze karnej, biegła znajomość języka angielskiego.

Męzczyzna zatreudniony w Kancelarii adwokackiej w Białymstoku

Mateusz Figat

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2016 r. Tematem pracy magisterskiej był „Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym po nowelizacjach z lat 2013-2016”, Praca dyplomowa została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Grzegorczyka.

Część studiów odbył w ramach wymiany studenckiej na Uniwersytecie w Kolonii. W tym czasie odbył praktykę w kancelarii adwokackiej adwokat Balcerak-Strittmatter w Kolonii .

Rozpoczął aplikację adwokacką w 2017 r., w Izbie Adwokackiej w Białymstoku pod patronatem adwokat Urszuli Zajko.

Aplikant adwokacki z kancelarii prawnej w Białymstoku

Marcin Sakowicz

W 2014 r. ukończył prawo na Uniwersytecie w Białymstoku broniąc pracę magisterską nt. „Opodatkowanie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Wybrane problemy.” Przez rok działał w Studenckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa w Białymstoku. W 2016 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku.