W naszej kancelarii od lat prowadzone są sprawy o podział majątku, towarzyszące sprawom rozwodowym. Pani mecenas Zajko odznacza się profesjonalnym, indywidualnym i empatycznym podejściem, co czyni z niej adwokata rozpoznawalnego na białostockim rynku usług prawnych.

Majątek małżeński

Od momentu zawarcia małżeństwa – o ile nie zostanie sporządzona i podpisana intercyza – istnieje wspólność majątkowa. To, co mąż i żona zarobią, wypracują lub nabędą osobno bądź razem, staje się ich wspólnym majątkiem.

Z majątku wspólnego wyłączone są:

  • nagrody,
  • prawa autorskie,
  • darowizny uzyskane przez jednego z małżonków,
  • rzeczy zakupione w czasie trwania małżeństwa, ale za pieniądze, którymi małżonek dysponował przez zawarciem związku.
Gdy orzeczony zostaje rozwód,  ustaje wspólność majątkowa, w wyniku czego dochodzi do podziału majątku. Na ogól uznaje się, że majątek powinien zostać podzielony po równo, ale w pewnych sytuacjach uzasadnione jest żądanie udziału większego. Ma to miejsce wtedy, gdy rozlicza się środki, będące majątkiem osobistym i przekazane na majątek wspólny – dotyczy to na przykład przedmałżeńskich oszczędności, które zostały wykorzystane na zakup mienia użytkowanego wspólnie w czasie małżeństwa (mieszkanie, dom).

Ważne! Do podziału majątku – jeśli strony uzgodniły „plan podziału” – może dojść już w czasie sprawy rozwodowej. W przeciwnym razie konieczne będzie wytoczenie powództwa o podział majątku po rozwodzie.

Majątek małżeński

Adwokat zadba o należyty podział majątku

Ponieważ z kwestiami rozwodowymi, do których zalicza się podział majątku, wiążą się silne emocje, często wymagają one konsultacji z adwokatem. Specjalista, który spojrzy na sprawę z dystansem, ustali najkorzystniejszą drogę postępowania w sporze angażującym niekiedy członków obu rodzin. Adekwatne do sytuacji stron podzielenie majątku może sprawiać trudności merytoryczne, które rozwikłane być mogą jedynie dzięki merytorycznej wiedzy z dziedziny prawa i podatków.

Dowiedz się więcej o swoich prawach

Aby poradzić sobie z kłopotliwym podziałem majątku po rozwodzie, warto skorzystać z konsultacji prawnika, który wielokrotnie pełnił funkcję pełnomocnika w tego typu sprawach. Mecenas Zajko służy wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu – zapraszamy do naszej kancelarii w Białymstoku, by omówić problematyczne kwestie.