Blog

  • efekt mediacji w procesach sądowych w białostockiej kancelarii

Zasady dobrych mediacji, cz. 2

W pierwszej części poznaliśmy cztery zasady dobrych mediacji, które honorujemy w białostockiej kancelarii mecenas Urszuli Zajko. Sprawdźmy teraz, jakie korzyści wiążą się z pomyślnym zakończeniem procesu mediacyjnego w poszczególnych sprawach. […]

8 czerwca 2017|
  • wina w rozwodzie rozstrzygnie sąd przy wsparciu adwokat z Białegostoku

Kiedy żądać rozwodu z orzeczeniem o winie?

W artykule Kiedy zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie? omówiliśmy w zasadzie najbardziej komfortową sytuację, kiedy obie strony zgodnie decydują się na zaniechanie dochodzenia tego, kto jest winny rozpadu pożycia, czego konsekwencją jest szybkie uzyskanie rozwodu. Z praktyki naszej białostockiej kancelarii wynika, że trudniejsze i dla stron biorących udział w sprawie, i ze względu na rozmaite komplikacje społeczno-obyczajowe, a także finansowe, pojawiające się w czasie procesu, są sprawy, w których dochodzi się orzeczenia [...]

20 marca 2017|
  • pani adwokat w kancelarii w Białymstoku

7 cech dobrego adwokata

Adwokaci są różni, w różnych dziedzinach prawa się specjalizują, mają różne style postępowania na sali sądowej i z różnym skutkiem walczą o prawa swoich klientów. Jak wybrać osobę, która będzie naszym pełnomocnikiem i pomoże zażegnać spór szybko, sprawnie oraz z minimalnym udziałem sądu? Na początek należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie. […]

18 maja 2017|
  • rozwód bez orzekania o winie

Kiedy zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Decyzja o rozwodzie zmienia życie współmałżonków i dzieci, ma wpływ na życie całe rodziny. Zasadnicze kwestie opisaliśmy w artykule Pozew o rozwód czy pozew o separację? cz. 1 – separacja i cz. 2 – rozwód. W tym momencie przechodzimy do omówienia tego, jak wygląda postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie. […]

21 marca 2017|