Kancelaria adwokacka Urszuli Zajko oferuje pomoc w sprawach dotyczących prawa majątkowego.

W ramach prawa podmiotowego

Prawo podmiotowe przysługuje uprawnionemu pomiotowi prawa cywilnego, umożliwiając mu postępowanie w określony sposób na mocy normy prawnej, służącej ochronie jego interesów. Te same normy określają obowiązki innych podmiotów, które mogą być przez uprawnionego dochodzone przed właściwymi organami państwowymi. Prawo podmiotowe obejmuje prawa majątkowe i niemajątkowe. Podział ten wynika z odmiennej treści stosunków, które są przez te prawa normowane. Podstawą dyferencjacji jest to, czy prawo dotyczy interesów uprawnionego w sferze ekonomicznej, czy innej.

Zakres prawa majątkowego Białystok

Prawo majątkowe z perspektywy jurydycznej

Do praw majątkowych zalicza się:

  • prawa majątkowe związane z małżeństwem (podział majątku po rozwodzie, rozdzielność majątkowa, rozliczenie nakładów w przypadkach zniesienia wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, rozliczenia majątkowe w ramach konkubinatu);
  • prawa wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe,
  • prawa rzeczowe.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do roszczeń majątkowych zalicza się:

  • żądanie zakazania niedozwolonych działań na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1;
  • roszczenie o złożenie stosownego oświadczenia ujęte w art. 18 ust. 1 pkt.

Kwestią istotną dla Klientów kancelarii jest to, że prawa majątkowe ulegają przedawnieniu.

Majątek pod opieką prawną

Sprawy finanse wymagają kompetentnego nadzoru. Do jego sprawowania konieczna jest wiedza, która pozwala zapanować nad wszelkimi kwestiami prawnymi, oraz doświadczenie, pozwalające na uniknięcie formalnych uchybień. W tych kwestiach nie można sobie pozwolić na pomyłki, ponieważ będą one generowały koszty. Dobry adwokat zadba o to, by straty się nie pojawiły.

Nieoceniona pomoc kancelarii adwokackiej

Naszą ofertę kierujemy do osób, które potrzebują wiedzy doświadczonego prawnika, który zostanie ich pełnomocnikami w postępowaniu sądowym. Adwokat Urszula Zajko jest znaną w Białymstoku specjalistką – rzeczową i rzetelnie przygotowaną do tego, by ochronić interesy swoich Klientów w pełnym zakresie. Dba o to, by byli oni systematycznie informowani o tym, co dzieje się na każdym etapie procesu, zapewniając im spokój i pewność, że ich sprawa zakończy się zgodnie z zakładanym scenariuszem. Zapraszamy do kontaktu.