Blog

  • pieniądze na zaplatę alimentów w Białymstoku

Pozew o alimenty – jak to wygląda w praktyce, cz. 2: uzasadnienie pozwu

W części pierwszej artykułu Pozew o alimenty – jak to wygląda w praktyce, cz. 1: petitum pokazana została konstrukcja wstępnej części pozwu o alimenty. W tym miejscu przechodzimy do najważniejszej, ale zarazem najtrudniejszej w przygotowaniu, części głównej, argumentującej konieczność przyznania alimentów oraz będącej podstawą określenia ich wysokości. […]

30 marca 2017|
  • procedura ustalenia kontaktów z dzieckiem Białystok

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – konsekwencje i możliwości postępowania, cz. 2

W części pierwszej artykułu przybliżone zostały formalne i praktyczne kwestie związane z omawianym tematem. W dalszej kolejności omówimy reperkusje wynikające z niehonorowania rozstrzygnięć dotyczących możliwości i sposobów kontaktowania się z dzieckiem. Sankcje finansowe za utrudniane kontaktów Uprawniony do kontaktów z dzieckiem rodzic nie jest w takiej sytuacji bezsilny, ale nie powinien działać na własną rękę. Dotychczas egzekwowanie jego praw regulowane było przez kodeks postępowania cywilnego, który przewidywał zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej wraz z nakazem [...]

16 marca 2017|