Pomoc prawna jest często wybierana jako fachowe wsparcie nie tylko w trakcie trwania poszczególnych procesów sądowych. Korzystanie z usług dobrego prawnika na zasadzie stałej współpracy pozwala niejednokrotnie rozwiązać spory na drodze pozasądowej, natomiast gdy dojdzie do spotkania stron w sali sądowej, adwokat przyczyni się do reprezentowania Państwa interesów niezależnie od rodzaju i skali postępowania. W praktyce oznacza to również realne oszczędności.

Dobremu prawnikowi warto powierzyć kwestie pozasądowe

Poszczególne zatargi oraz konflikty mogą być rozstrzygane z pominięciem drogi sądowej, również dla chęci zaoszczędzenia czasu i środków. Tak jak przy procesach konieczny jest czas oczekiwania, aż sprawa trafi na wokandę, tak o dobrym prawniku można pomyśleć niezwłocznie, gdy pojawi się sytuacja, w której samodzielne działania obciążone są ryzykiem pogorszeniem stanu faktycznego. Poniżej kilka praktycznych przykładów.

  1. Działania powiązane z windykacją należności. Celem takich działań jest skłonienie dłużników do uregulowania należności wobec Państwa jako osób prywatnych lub wobec prowadzonej przez Państwa działalności. Pisma z kancelarii adwokackiej odnoszą większy skutek niż te, które zostały wystosowane samodzielnie.
  2. Przygotowywanie umów i sprawdzanie umów dostarczonych. Wszelkie dokumenty mające moc prawną, w tym umowy zawierane z kontrahentami, warto powierzyć prawnikowi. Osoba doświadczona, znająca obowiązujące normy prawne, zauważy wszelkie nieścisłości, w tym niekorzystne zapisy co do finansów Państwa firmy.
  3. Mediacje pozasądowe. Wspomniane w poprzednich wpisach blogowych, mają na celu również ograniczenie kosztów uzyskania porozumienia. Gdy doprowadzą do ugody skonfliktowanych stron, w poszczególnych sprawach zbędne będzie kierowanie postępowania na drogę sądową, co również zredukuje koszty.

Zapisy prawa rodzinnego, majątkowego (na przykład podział majątku), karnego i inne obowiązują również w kwestiach, które rozwiązać można poza drogą sądową, a we wszystkich tych kwestiach warto mieć wsparcie radcy prawnego lub adwokata.

Na czas postępowania sądowego

Gdy sprawa, w której jesteście Państwo stroną, trafi jednak do Sądu, wsparcie w postaci adwokata (obrońcy) również będzie rozsądną alternatywą dla samodzielnego stawiennictwa.

Z dobrym prawnikiem wiąże się możliwość redukcji kosztów postępowania, ponieważ:

  • nie zachodzi potrzeba zlecania działań osobom trzecim – Państwa prawnik przygotuje wszystkie niezbędne pisma procesowe, uporządkuje dokumenty, uzyska niezbędne zaświadczenia, dokona selekcji dowodów ważnych dla danej sprawy,
  • zostaną przedstawione odpowiednie dowody, w tym z przesłuchania świadków – wybór świadków powiązanych z daną sprawą ma znaczenie, ponieważ ważne jest powołanie osób, których zeznania faktycznie mają znaczenie dla Sądu, a tym samym zmniejszyć się może liczba rozpraw do uzyskania ostatecznych rozstrzygnięć,
  • gdy wygracie Państwo proces, kosztami postępowania może zostać obciążona strona przeciwna – decyzją Sądu może być nałożenie całkowitych kosztów trwania postępowania na stronę, która przegrała proces.

Ważna jest również sama opcja zastępstwa prawnego przed Sądami. Pełnomocnik z kancelarii adwokackiej może się wypowiadać w Państwa imieniu w Państwa obecności, lecz również pod Państwa nieobecność na sali sądowej.

Rola dobrego prawnika po zakończeniu procesu sądowego

Egzekwowanie zapisów wyroków sądowych bywa skomplikowane oraz czasochłonne. Gdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko uchyla się od tego obowiązku lub gdy kontrahent, mimo prawomocnego nakazu, wykazuje opieszałość w regulowaniu należności z tytułu wcześniejszych kontaktów biznesowych, rola kancelarii adwokackiej jest nie do przecenienia.

Wszechstronność zadań, które wypełnia dobry prawnik, sprawia, że ustalenia mogą dotyczyć docelowo tak mediacji, jak i wystosowania pism do komornika sądowego. Zasadność poszczególnych działań jest również podyktowana troską o Państwa zasoby finansowe.