W jakich kryzysowych sytuacjach pomoże adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym?

Adwokat, który – jak białostocka mecenas Urszula Zajko – specjalizuje się w prawie rodzinnym, towarzyszy swoim Klientom w trudnych życiowo sytuacjach, związanych z życiem całej rodziny. W związku z czym winien się odznaczać nie tylko merytorycznymi kompetencjami, ale także kompleksowym spojrzeniem na sprawę, co pozwoli mu z szacunkiem podchodzić do przeżywanych przez klientów emocji i dramatów.

Podstawy prawne dla działań adwokatów rodzinnych

Obszar działania specjalistów od prawa rodzinnego wyznaczają:

 • w Polsce: kodeks rodzinny i opiekuńczy, będący uzupełnieniem kodeksu cywilnego, oraz ustawy szczegółowe;
 • w Unii Europejskiej: II rozdz. Traktatu konstytucyjnego UE.

W kancelarii adwokata rodzinnego można:

 • zasięgnąć porady doświadczonego prawnika,
 • skonsultować przygotowane przez siebie pisma sądowe,
 • zlecić profesjonalne przygotowanie pozwu,
 • ustanowić reprezentację procesową przed sądami wszystkich instancji.

Pełna obsługa kancelarii obejmuje przygotowanie strategii prowadzenia postępowania w sądzie, sformułowanie pism procesowych, uczestnictwo w negocjacjach, mediacjach.

Sprawy dla specjalistów od prawa rodzinnego

Prawo rodzinne obejmuje zagadnienia związane z życiem i funkcjonowaniem rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków w wielu obszarach. Prowadziliśmy już wiele spraw z ich zakresu i mamy na tym polu wiele sukcesów. Przygotowaliśmy też blog prawniczy, na którym wyjaśniamy kwestie, które najczęściej nurtują naszych Klientów.

Oto, czym w kancelarii mecenas Zajko zajmujemy się na co dzień.

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA

 • separacja (na zgodny wniosek, na wniosek jednostronny),
 • rozwód (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie),
 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie alimentów (na dziecko, małżonka),
 • podział majątku,
 • zabezpieczenie powództwa,
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

ALIMENTY

 • wystąpienie do sądu o ustalenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, małżonka, kobiety ciężarnej (koszty porodu i połogu),
 • dochodzenie podwyższenia, obniżenia alimentów,
 • ubieganie się o tak zwane zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
 • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
 • domaganie się uchylenia klauzuli wykonalności dotyczącej wyroku alimentacyjnego,
 • umowy alimentacyjne.

Na blogu warto zapoznać się z artykułami:

 1. Pozew o alimenty – jak to wygląda w praktyce, cz. 1: petitum
 2. Pozew o alimenty – jak to wygląda w praktyce, cz. 2: uzasadnienie pozwu
 3. Pozew o podwyższenie alimentów, czyli o rewidowaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego, cz. 1
 4. Pozew o podwyższenie alimentów, czyli o rewidowaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego, cz. 2

POCHODZENIE DZIECKA

 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • uznanie dziecka,
 • unieważnienie uznania dziecka,
 • nadanie nazwiska ojca.

WŁADZA RODZICIELSKA

 • przyznanie, odebranie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzyganie o sprawach istotnych dla dziecka,
 • ustalenie kontaktów,
 • zmiana wyroku w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • zmiana orzeczenia sądu opiekuńczego.

W innych miejscach na blogu znajdują się artykuły:

 1. Z praktyki kancelarii adwokackiej: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – konsekwencje i możliwości postępowania, cz. 1
 2. Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – konsekwencje i możliwości postępowania, cz. 2
 3. Ustalenie miejsca pobytu dziecka

KWESTIE MAJĄTKOWE

 • podział majątku wspólnego (umowny, sądowy),
 • zniesienie wspólności ustawowej,
 • małżeńskie mowy majątkowe (intercyzy).

Dobry prawnik działa na korzyść rodziny

W białostockiej kancelarii Urszuli Zajko nie boimy się trudnych spraw. We wszystkie angażujemy się tak, by wykorzystać cały nasz profesjonalizm i doskonałą znajomość prawa rodzinnego. Naszym priorytetem jest zminimalizowanie obciążenia Klienta negatywnymi konsekwencjami – prawnymi, społecznymi, emocjonalnymi – sytuacji, w której się znalazł. Jeśli Państwa rodzina przeżywa krytyczne chwile, zapraszamy na konsultacje z prawnikiem – razem możemy wypracować optymalną strategię postępowania.