W pierwszej części poznaliśmy cztery zasady dobrych mediacji, które honorujemy w białostockiej kancelarii mecenas Urszuli Zajko. Sprawdźmy teraz, jakie korzyści wiążą się z pomyślnym zakończeniem procesu mediacyjnego w poszczególnych sprawach.

Mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych

Istotne tu będą korzyści:

  • finansowe – mediacje są tańsze niż prowadzenie postępowania w sądzie,
  • czasowe – można mieć tu nadzieję na rozwiązanie sprawy w ciągu miesiąca, podczas gdy w sądzie mogłaby ona trwać kilka lat,
  • dyskrecja – w czasie mediacji obowiązuje poufność, natomiast postępowanie w sądzie prowadzone jest w sposób jawny,
  • decyzyjność – w mediacji to strony decydują o jej przebiegu, są odpowiedzialne za decyzje,
  • dobre relacje – jeśli strony samodzielnie wypracują rozwiązanie, będzie ono na ogół korzystne i dla jednej, i dla drugiej.

Mediacje dla rodziny

W sprawach rodzinnych jako pozytywne cechy mediacji wymieniane są:

  • poufność – wszystkie kwestie poruszane są w wąskim gronie, w sądzie nie mamy takiego komfortu, ponieważ postępowania sądowe mają charakter publiczny,
  • współdecydowanie – na tej drodze wszelkie decyzje podejmowane są za zgodą obu stron, co znaczy, że muszą być przez nieuznane za satysfakcjonujące rozwiązanie,
  • odpowiedzialność – w związku z powyższym zyskujemy poczucie sprawstwa w swoim życiu,
  • ochrona dzieci – nie biorą one w postępowaniu mediacyjnym, nie uczestniczą bezpośrednio w konflikcie,
  • poszanowanie osoby – na tej drodze rozwiązywania konfliktów nie prowadzi się postępowania dowodowego, jego istotą jest poszukiwanie optymalnego rozwiązania, a nie winnego.

Wynik mediacji ma moc wyroku

Na mocy art. 18315 kodeksu postępowania cywilnego, ugoda, która została zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez sąd, zyskuje moc prawną ugody, która została zawarta w procesie sądowym.

Należy pamiętać o tym, że protokół podpisany po zakończeniu mediacji powinien zawierać: dane stron, ich adresy, dane mediatora, miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, uzyskany wynik. Tyko wtedy będzie mogła zostać zatwierdzona przez sąd.

Rola pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym

Prawnik, będący pełnomocnikiem którejś ze stron, i biorący udział w mediacji spełnia rolę inną niż w sądzie. Przede wszystkim istotne tu są potrzeby pozaprawne, wartości, relacje interpersonalne. To formuła zdecydowanie inna niż ta wykorzystywana w postępowaniu sądowym, dlatego dobrze, jeśli adwokat ma doświadczenie mediacyjne. Białostoczanie docenili już takie kompetencje mecenas Zajko, która jest mediatorem certyfikowanym przez Radę Regentów Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów oraz ICAMC Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji. Pani mecenas prowadziła już wiele postępowań mediacyjnych, doprowadzając do polubownych rozwiązań. Tych z Państwa, którym zależy na uniknięciu drogi sądowej, zapraszamy na indywidualne konsultacje.