Pozew o alimenty, zazwyczaj budzi pejoratywne odczucia, gdyż kojarzy się z walką o pieniądze i przerzucaniem się argumentami pomiędzy stronami postępowania.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka, często jest trudną i drażliwą kwestią poruszaną w sporach pomiędzy rozstającymi się małżonkami. Każda strona wyłuszcza swoje racje i często naprawdę bardzo ciężko dojść do porozumienia. Bywa, że najlepszym wyjściem jest skorzystanie ze wsparcia mediatora, który pomoże złagodzić emocje i znaleźć kompromisowe rozwiązanie sytuacji. Bo przecież, sam obowiązek zapewnienia dziecku godnych warunków do rozwoju i nauki jest czymś oczywistym i nie powinien być zarzewiem konfliktu.

Gdy dziecko osiąga pełnoletność

O ile, konieczność utrzymywania małoletnich dzieci nie budzi żadnych kontrowersji (chyba, że kwestią sporną jest wysokość ponoszonych kosztów), to w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia sprawy zaczynają się komplikować. Wielu osobom, może się wydawać, że pełnoletnie dziecko, które w świetle prawa jest już traktowane, jako osoba dorosła, powinno samodzielnie się utrzymywać i nie oczekiwać alimentów od rodziców.

Jednak, przepisy prawa nie precyzują górnej granicy wieku osiągniętego przez dziecko, który by automatycznie zwalniał rodziców z obowiązku alimentacyjnego i przewidują sytuacje, gdy rodzic nadal musi ponosić koszty związane z utrzymaniem syna czy córki. Podstawą do rozpatrywania takiej potrzeby jest składany przez pełnoletnie dziecko pozew o alimenty.

alimenty dla dorosłej córki

Dorosłe dziecko składa pozew o alimenty

W sprawach o alimenty, w imieniu małoletniego dziecka występuje opiekun prawny, czyli najczęściej jedno z rodziców. Dziecko, które ukończyło już 18 lat, osobiście składa pozew o alimenty, a ewentualne reprezentowanie go przez rodzica może nastąpić tylko po otrzymaniu pełnomocnictwa. Istotnym elementem pozwu jest uzasadnienie i przedstawienie okoliczności, które powodują, że wskazane jest świadczenie alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka. Dobrze w takich wypadkach skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który posiada stosowną wiedzę na temat treści, które powinien zawierać taki pozew.

W jakich przypadkach dorosłemu dziecku należą się alimenty od rodziców?

Podstawą świadczenia alimentów na pełnoletnie dziecko, jest fakt, że nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie (chyba, że posiada majątek, który daje taką możliwość).

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy:

  • dziecko podejmuje naukę na wyższej uczelni, która uniemożliwia mu podjęcie pracy i osiąganie dochodów (jeśli są to studia w trybie zaocznym, rodzice zobowiązani są do opłacania czesnego tylko w sytuacji, gdy nie obciąży to zbytnio, ich budżetu),
  • dziecko jest niepełnosprawne i ten stan uniemożliwia mu podjęcie pracy (w takim przypadku obowiązek alimentacyjny może być utrzymany do końca życia),
  • dziecko ukończyło edukację, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i pozostaje w niedostatku. W pozwie o alimenty, należy udowodnić ten fakt.

Pozew o alimenty to nie wszystko

Sąd rozpatrujący pozew o alimenty na pełnoletnie dziecko sprawdzi zasadność takiego żądania i przeanalizuje okoliczności wskazane przez pozywającego.

W następnym artykule przedstawione zostaną sytuacje, w których rodzice mogą uchylić się od alimentacji na rzecz pełnoletniego dziecka.