Jakie są plusy i minusy intercyzy oraz umownej rozdzielczości majątkowej?

Wiele osób myli oba terminy, nie znając zasad opartych na przepisach prawnych. Otóż, trzeba wiedzieć, że majątek wniesiony, czyli nabyty przed ślubem przez któregokolwiek z małżonków traktowany jest jako majątek osobisty i nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu. Jeśli została podpisana intercyza, w razie rozwodu każda ze stron zachowuje również majątek, który nabyła w trakcie trwania małżeństwa.

Intercyza a umowa przedmałżeńska?

Intercyza, może być podpisana wyłącznie przed ślubem, w obecności notariusza.

W umowie tej przyszli małżonkowie decydują, że po ślubie będą mieć rozdzielność majątkową. W małżeństwie dorabiają się odrębnych majątków. Umowę intercyzy w każdym momencie, nawet po ślubie, można zerwać lub zmodyfikować, jednak zawsze muszą to zrobić obie strony.

Majątkową umowę małżeńską można zawrzeć już w trakcie trwania małżeństwa – za zgodą obu stron. Jeżeli tylko jedna strona jest zainteresowana, a druga nie chce zawrzeć umowy, strona która dąży do zawarcia umowy, musi dowieść w postępowaniu sądowym, że powody, dla których żąda rozdzielności majątkowej, są ważne.

Jeżeli sąd uzna rację strony rozdzielność majątkowa może zostać ustalona pomimo braku zgody jednej ze stron.

Od chwili zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej wszystko, co małżonkowie wypracują lub nabędą, zasila ich odrębne majątki.

para po podpisaniu intercyzy

Plusy i minusy intercyzy

Intercyza jest korzystna, kiedy jedno z małżonków wykonuje zawód obarczony odpowiedzialnością finansową jest świadome potencjalnego zagrożenia stabilności finansowej swojej rodziny, które wyniknąć może za ewentualnie popełnionego błędu.

To także dobre rozwiązanie w przypadku osób, które przed ślubem dorobiły się już sporego majątku i chcą samodzielnie o nim decydować i nim rozporządzać.

Intercyza znacząco ułatwia przeprowadzenie rozwodu.

Dodatkowo istnienie rozdzielności majątkowej wyłącza konieczność uzyskiwania obligatoryjnej zgody małżonka na dokonanie niektórych czynności, np. sprzedaż lub zakup nieruchomości, bez której to zgody dana czynność jest nieważna.

Intercyza również, zwalnia jednego małżonka z odpowiedzialności za należności podatkowe drugiego małżonka, które mogą powstać w trakcie istnienia małżeństwa. Wyłącza ona zagrożenie egzekucji z majątku osobistego małżonka, który nie zaciągnął długu.

Jedną z wad intercyzy jest to, że osoby nie mogą się wspólnie zadłużać, np. w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu. Zaciągnięcie kredytu przez jednego z małżonków może być utrudnione, ponieważ po podpisaniu intercyzy, zdolność kredytowa każdej z tych osób jest liczona osobno i niekiedy niezbędny jest podpis poręczyciela.

Małżonkowie z intercyzą tracą prawo do wspólnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Postanowienia umowy majątkowej mogą być zmieniane podczas jej trwania, za obopólną zgodą małżonków.