Obowiązek alimentacyjny to naturalna konsekwencja rozwodu małżonków posiadających potomstwo. Rodzice powinni zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do życia, niezależnie czy pozostają w związku małżeńskim czy nie. Ponieważ liczba rozwodów stale wzrasta, w sądach coraz częściej składane są pozwy o alimenty na dziecko, które nie powinno odczuć pogorszenia sytuacji życiowej w związku z rozwodem rodziców. Nie zawsze jednak wszystko przebiega bezproblemowo i bywa, że rodzice w towarzystwie adwokatów spotykają się na kolejnych rozprawach mających ustalić wysokość alimentów.

W jakich sytuacjach dziadkowie będą zobowiązani do płacenia alimentów na wnuka?

Powszechnie wiadomo, że z wywiązywaniem się z obowiązku alimentacyjnego bywa różnie. Oczywiście, są rodzice regularnie płacący zasądzone kwoty, a nawet tacy, którzy z własnej woli uczestniczą w kosztach wychowania dziecka przeznaczając na ten cel znacznie wyższe fundusze niż te określone przez sąd. Są jednak też tacy, którzy uporczywie i celowo uchylają się od płacenia alimentów na dziecko i nie zamierzają zmieniać tego stanu. Jeśli rodzic bądź rodzice nie zaspakajają podstawowych potrzeb dziecka, może ono zażądać alimentów od dziadków. Nie jest to jedyna sytuacja, kiedy dziadkowie mogą zostać zobligowani do płacenia alimentów na wnuka.

alimenty od dziadków banknoty

Przepisy prawa określają, że obowiązkiem alimentacyjnym mogą zostać obciążeni dziadkowie, gdy:

  • oboje rodzice nie żyją,
  • rodzic zobowiązany nie jest w stanie sprostać swojemu obowiązkowi np. jest ciężko i przewlekle chory,
  • uzyskanie alimentów od zobowiązanego rodzica jest niemożliwe lub utrudnione, gdyż np. nie płaci w określonym terminie lub notorycznie uchyla się obowiązku alimentacyjnego.

Należy podkreślić, że sąd będzie brał pod uwagę przede wszystkim fakt, czy wnuk znajduje się w stanie niedostatku tzn., że jego podstawowe potrzeby bytowe (np. jedzenie, rehabilitacja) nie są zaspokojone. Nie otrzyma, zatem od dziadków alimentów, które mają być przeznaczone na podniesienie komfortu życiowego i rozrywkę, gdyż mają one pełnić rolę uzupełniającą w stosunku do tych, które powinien płacić rodzic.

Czy babcia i dziadek mogą uchylić się od płacenia alimentów na wnuka?

Dziadkowie mogą uchylić się od płacenia alimentów wnukom, powołując się na fakt sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (np. przewlekła choroba i niska emerytura uniemożliwiające wykonanie zobowiązania). Sąd rozpatrujący pozew o alimenty bada realne możliwości finansowe dziadków i rzeczywiste potrzeby wnuków.

Alimenty od dziadków, jako mobilizacja dla niepłacącego rodzica

Sam fakt pozywania dziadków o alimenty na wnuka może być różnie odebrany przez bliskich, gdyż jak wiadomo utrzymanie dziecka to podstawowy obowiązek rodziców. Istnieje jednak możliwość, że taki krok będzie miał pozytywny wydźwięk w postaci zmobilizowania niepłacącego rodzica do realizacji obowiązku alimentacyjnego. Być może wstyd i poczucie winy spowodują, że taka osoba zacznie płacić zasądzone alimenty na dziecko. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny dziadków ulega wygaszeniu. Więcej porad w kancelarii adwokat Urszuli Zajko.