Działania dotyczące tego, jak uzyskać odszkodowanie zależą od okoliczności oraz od tego, do kogo należy skierować odpowiedni wniosek. Za każdym razem warto dokładnie przeanalizować daną sytuację, aby przygotować rzetelny opis do wniosku o odszkodowanie, a gdy odszkodowanie ma dotyczyć zdrowia lub życia – odpowiednią dokumentację medyczną. W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii prawnych można zasięgnąć porady radcy prawnego lub adwokata.

O tym, jak uzyskać odszkodowanie od własnego ubezpieczyciela

W znacznej większości wnioski o odszkodowanie rozpatrywane są przez ubezpieczycieli pozytywnie, gdy uzasadnione są w odpowiedni sposób i poparte dodatkową dokumentacją. Nie powinien budzić wątpliwości uszczerbek na zdrowiu, trwała niezdolność do pracy lub uszkodzenie auta potwierdzone opinią rzeczoznawcy.

1. Odszkodowania dotyczące zdrowia

Gdy rezultatem określonych wydarzeń jest pogorszenie stanu Państwa zdrowia, lub kiedy doszło do urazu ciała, o odszkodowanie można się ubiegać po zakończeniu leczenia i przejściu ewentualnej rehabilitacji.

O wszystkich etapach leczenia powinien decydować specjalista, wydając odpowiednie zaświadczenia i skierowania, które podczas składania wniosku należy streścić w jego podsumowaniu i dodać w postaci załączników. Wnioskować do firmy ubezpieczeniowej można, gdy stwierdzono:

 • czasowy uszczerbek na zdrowiu – dotyczy to złamań, kontuzji, operacji oraz leczenia pooperacyjnego; powrót do zdrowia i zakończenie leczenia jest ostatnim etapem przed złożeniem wniosku o odszkodowanie za czas niepełnej sprawności;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu – w takich przypadkach stan zdrowia nie rokuje poprawy i rzeczywiście nie poprawia się mimo rehabilitacji lub innych działań specjalistycznych; konieczne jest zazwyczaj poddanie się orzecznictwu lekarskiemu (komisje lekarskie).

Wskazaniem do starań o odszkodowanie jest również pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, zwłaszcza, gdy niemożliwe staje się przez to wykonywanie obowiązków służbowych.

2. Odszkodowania komunikacyjne

Wiedza o tym, jak uzyskać odszkodowanie, dotyczy każdego zdarzenia w ruchu drogowym – nie tylko zdarzeń komunikacyjnych, czyli sytuacji, gdy doszło do zderzenia przynajmniej dwóch aut, ale również wypadków drogowych, na przykład takich, w których potrącony został pieszy.

Dawniej standardem było ubieganie się odszkodowania za szkody komunikacyjne od ubezpieczyciela sprawcy (odszkodowanie z OC sprawcy), natomiast od roku 2014 można takiego odszkodowania dochodzić u własnego ubezpieczyciela.

Procedura wygląda następująco:

 • należy złożyć w firmie ubezpieczeniowej wniosek o wypłatę odszkodowania z własnego OC,
 • po przyznaniu odszkodowania i wypłacie świadczenia firma ubezpieczyciela zwraca się do ubezpieczyciela sprawcy o wypłatę należności z OC sprawcy,
 • przyznane środki pozostają na koncie Państwa ubezpieczyciela jako wyrównanie za wypłacone Państwu odszkodowanie.

Ważna uwaga: powyższa procedura bezpośredniej likwidacji szkody (BLS) może być stosowana tylko wtedy, gdy doszło do niewielkiej kolizji, bez ofiar. W innych okolicznościach stosuje się procedury standardowe.

3. Odszkodowania dotyczące nieruchomości

Podstawą ubiegania się o wypłatę odszkodowania są, tak jak w każdym przypadku z umową z ubezpieczycielem, zapisy zawarte w podpisanej wcześniej umowie. Firma ubezpieczeniowa może wtedy ocenić, czy żądanie odszkodowania jest słuszne oraz jaką kwotę należy przyznać. W przypadku uwag co do wysokości odszkodowania lub w każdej innej sytuacji budzącej Państwa wątpliwości, można wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W tej kategorii należy wskazać między innymi poniższe zdarzenia:

 • kradzieże z włamaniem, które miały miejsce w domu lub mieszkaniu pod nieobecność domowników, zwłaszcza w przypadku niemożności ustalenia sprawców,
 • pożar części lub całej nieruchomości, który spowodował straty w należącym do Państwa mieszkaniu lub lokalu,
 • szkody spowodowane gwałtownym działaniem zjawisk atmosferycznych, na przykład wichury, gradobicia, długotrwałych ulewnych opadów.

Do innej kategorii należy natomiast zajęcie nieruchomości pod budowę drogi publicznej – dochodzi wtedy do wywłaszczenia, a należne odszkodowanie wypłaca właściwy starosta lub wojewoda.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy lub od samego sprawcy

Najbardziej znanym rodzajem odszkodowania, w którym poszczególne koszty pokrywane są z ubezpieczenia sprawcy zdarzeń, jest odszkodowanie wypłacane po wypadku lub kolizji. Jeżeli jednak dana osoba ma odpowiednie ubezpieczenie OC, może z niego korzystać również w innych życiowych sytuacjach, aby pokryć określone straty, które dotknęły osoby trzecie.

Aby wiedzieć, jak uzyskać odszkodowanie, należy porozmawiać z posiadaczem ubezpieczenia, ponieważ to tej osobie powinno najbardziej zależeć na wypłacie odszkodowania, gdy:

 • do zdarzenia doszło z winy posiadacza ubezpieczenia OC (na przykład jadąc rowerem potrącił osobę pieszą),
 • szkody były następstwem działania dzieci osoby ubezpieczonej (wybita szyba u sąsiada podczas gry w piłkę, urwane lusterko w aucie podczas zabawy w pobliżu parkingu i inne),
 • uszkodzeń dokonały zwierzęta domowe i gospodarskie właściciela OC (od zniszczenia przedmiotów gości w domu po szkody wyrządzone na polach rolników).

Jeżeli natomiast sprawca lub osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie jest objęta odpowiednią polisą, można ubiegać się o odszkodowanie/zadośćuczynienie od samego sprawcy. Przy braku możliwości polubownego ustalenia odszkodowania, pozostaje droga sądowa i procesowe domaganie się odszkodowania/zadośćuczynienia. O to, jak uzyskać odszkodowanie, warto wtedy zapytać prawnika.

Jak uzyskać odszkodowanie i zaoszczędzić czas?

Obowiązujące obecnie normy prawne oraz procedury dotyczące odszkodowań pozwalają na pełną współpracę z osobami i firmami, które zapewniają pomoc w dochodzeniu odszkodowań. Państwa zadaniem jest wtedy rzetelne przedstawienie całej sytuacji, z tytułu której żądacie Państwo odszkodowania, a także dostarczenie dokumentacji medycznej, oświadczeń, zaświadczeń, ekspertyz i innych dokumentów istotnych dla sprawy. Zdolności negocjacyjne oraz wiedza prawna doświadczonego adwokata o tym, jak uzyskać odszkodowanie, będzie wartościową pomocą tak w czasie negocjacji i mediacji, jak też podczas procesu sądowego.