Pary zawierające związek małżeński, zazwyczaj są przekonane, że będą trwały w tym stanie długo i szczęśliwie. Jednak, jak wiadomo, nie zawsze tak się dzieje i coraz więcej małżeństw po krótszym lub dłuższym czasie niestety kończy się rozwodem.

O tym, że jest to bardzo negatywne przeżycie, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy spojrzeć na wyniki badań amerykańskich psychiatrów, którzy stworzyli tzw. skalę stresu, na której umieścili traumatyczne wydarzenia generujące stres. Na pierwszym miejscu tej listy jest śmierć współmałżonka, a już na drugim rozwód. To dowodzi, jak wielkim i negatywnym doznaniem jest rozpad małżeństwa. Mimo tego, nieraz już po kilku latach związku jedno z małżonków postanawia złożyć pozew o rozwód i zakończyć coś, co miało trwać całe życie.

rodzina przed rozwodem

Czy złożenie pozwu o rozwód gwarantuje uzyskanie rozwodu?

Niestety, podjęcie decyzji o rozwodzie i złożenie stosownych dokumentów w sądzie nie oznacza automatycznie, że rozwód zostanie orzeczony i małżonkowie będą mogli rozpocząć nowe życie. Zdarza się (choć niezbyt często), że sąd oddali pozew rozwodowy i para formalnie nadal jest małżeństwem. Nie wyklucza to ponownej możliwości złożenia pozwu, warto jednak zrobić to wtedy, gdy zmianie ulegną okoliczności, które zaważyły na decyzji sądu. Wtedy jest szansa, że finał sprawy rozwodowej będzie zgodny z wolą małżonków.

Dlaczego sąd oddala powództwo w sprawie o rozwód?

Aby sąd orzekł rozwód musi stwierdzić trwały i zupełny rozpad życia małżeńskiego na trzech płaszczyznach. Chodzi tu o ustanie między małżonkami więzi:

  • uczuciowej,
  • fizycznej,
  • gospodarczej.

Są to, tak zwane pozytywne przesłanki orzeczenia rozwodu, jednak nawet, jeśli ich zaistnienie zostanie potwierdzone, sąd morze oddalić powództwo na skutek wystąpienia tak zwanych przesłanek negatywnych.

Negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu, które powodują, że pomimo stwierdzenia trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd oddala pozew, to:

  • dobro wspólnych, małoletnich dzieci – sąd ocenia czy dobro dzieci nie ucierpi na skutek rozwodu rodziców,
  • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (np. ciężka choroba jednego z współmałżonków),
  • fakt, że pozew złożył małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia (jeśli drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód, sąd może orzec rozwód).

Zanim złożysz pozew…

Rozwód to rewolucja w życiu całej rodziny. Niezwykle trudna decyzja, którą należy dobrze rozważyć. Przed złożeniem pozwu warto, przeanalizować czy nie zachodzą negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu, utrudniające jego otrzymanie, gdyż ciągnące się latami sprawy rozwodowe wyczerpują emocjonalnie i powodują eskalację agresji pomiędzy małżonkami.

Czasem warto skorzystać z pomocy doświadczonego mediatora, dzięki któremu można szybciej dojść do porozumienia, a tym samym, choć częściowo złagodzić negatywne emocje i ochronić dzieci przed traumatycznymi skutkami rozstania rodziców. Należy dołożyć wszelkich starań, aby rozpad rodziny jak najmniej odbił się na psychice dzieci, dla których takie zakończenie małżeństwa rodziców bywa trudniejsze niż dla samych małżonków.