Zawód adwokata zawsze cieszył się uznaniem i prestiżem. Niejeden rodzic marzył, aby latorośl w przyszłości przywdziała togę i wygłaszała płomienne mowy na sali sądowej. Bo takie jest powszechne wyobrażenie o pracy adwokata. Wiadomo też, że aby osiągnąć zamierzony cel, trzeba wielu lat mozolnej i kosztownej nauki. Dlatego też nikogo specjalnie nie dziwi, że usługi świadczone przez przedstawicieli tego zawodu nie należą do najtańszych. Wszak dobry prawnik broniący naszych interesów, to często przepustka do wolności lub odzyskania rozmaitych dóbr.

Kim jest adwokat wśród prawników?

Prawnicy to osoby, które ukończyły wyższe 5 letnie studia prawnicze zakończone egzaminem magisterskim. Żeby zostać adwokatem, należy jeszcze odbyć 3 letnią aplikację oraz zdać egzamin i uzyskać wpis na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej. Ukończenie tej ścieżki edukacyjnej daje dopiero prawo do wykonywania zawodu adwokata, którego istotnym elementem jest występowanie w imieniu klienta we wszystkich rodzajach spraw np. rodzinnych, cywilnych, karnych czy administracyjnych.

Reprezentowanie, czyli potocznie mówiąc obrona stron postępowania sądowego, to cecha, z którą większość ludzi kojarzy zawód adwokata.

Prawo do obrony, czyli co?

Jedną z najważniejszych zasad wymiaru sprawiedliwości wynikającą z przepisów prawa jest prawo do obrony, które przysługuje każdemu oskarżonemu. Gwarantuje ono m.in. prawo do obrońcy na każdym etapie postępowania sądowego. Osoba oskarżona może samodzielnie powołać adwokata, lub też w określonych przypadkach, starać się o możliwość przyznania adwokata z urzędu, czyli bezpłatnej pomocy prawnej.

kto może być adwokatem

W jakich przypadkach można wystąpić z wnioskiem o obrońcę z urzędu?

Przypadki, w których strona w procesie cywilnym lub oskarżony w procesie karnym mogą ubiegać się o bezpłatnego obrońcę są szczegółowo uregulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania karnego. Podstawową przesłanką jest ubóstwo.

Osoba składająca wniosek o przyznanie adwokata z urzędu, musi udowodnić, że nie stać jej na opłacenie własnego obrońcy. Wniosek taki składa się do sądu, w którym toczy się sprawa i dołącza do niego dokumenty świadczące o dochodach. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, prezes sądu wyznacza adwokata z urzędu.

Obowiązek posiadania adwokata, czyli obrona obligatoryjna

Nie zawsze oskarżony sam musi ubiegać się o przyznanie bezpłatnego obrońcy. Prawo przewiduje takie przypadki, gdy posiadanie adwokata jest obowiązkowe i prezes sądu osobiście może wyznaczyć obrońcę. Taka konieczność zachodzi w sytuacjach, gdy oskarżony jest osobą niepełnoletnią, głuchą, niemą lub niewidomą albo, gdy zachodzą wątpliwości, co do jego poczytalności.

Jednym słowem, osoby, które nie są w stanie same bronić swoich interesów, mają zabezpieczone prawo do obrony i uczciwego procesu.

Warto znać swoje prawa i korzystać z pomocy adwokata

Zawsze warto znać podstawowe przepisy prawa, aby móc w pełni korzystać z przysługujących nam przywilejów. Takim niewątpliwym uprawnieniem jest właśnie możliwość wystąpienie z wnioskiem o przyznanie adwokata z urzędu. Nigdy nie wiadomo, czy nie zajdzie kiedyś konieczność wykorzystania tej wiedzy, gdyż o bezpłatnego obrońcę można starać się nie tylko w ciężkich sprawach karnych, ale np. podczas rozprawy o alimenty.

Profesjonalny obrońca znacznie zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie toczącej się sprawy.