Klienci zgłaszający się do naszej kancelarii prawnej mogą mieć pewność, że uzyskają odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania. Dobremu adwokatowi, posiadającemu doświadczenie oraz wiedzę, powierzają sprawy kluczowe i na dany moment najistotniejsze. Tematyka rozwodowa, poruszana wielokrotnie na tym blogu, pełna jest kwestii nie zawsze oczywistych dla stron na rozprawie sądowej. Dziś poznacie Państwo kilka z tych kwestii.

Dobry adwokat doradzi w trosce o dobro Klienta

1. Kto musi być obecny na sali sądowej podczas rozwodu?

Podczas rozprawy na sali sądowej zasiada trzyosobowy skład sędziowski (jeden sędzia zawodowy, jako przewodniczący składu oraz dwoje ławników), a także protokolant. Obecni są również: strona składająca pozew i strona pozwana (opcjonalnie z pełnomocnikami lub sami pełnomocnicy).

2. Czy można cofnąć pozew rozwodowy?

Pozew może wycofać wyłącznie osoba, która go składała (powód/powódka). Opcjonalnie wycofania pozwu może dokonać pełnomocnik strony składającej pozew, na przykład adwokat z kancelarii prawnej. Prawo wycofania pozwu nie przysługuje stronie pozwanej.

3. Jaka jest procedura wznowienia zawieszonego postępowania?

Niezależnie od przyczyn, z jakich Sąd zawiesi postępowanie, wniosek o wznowienie może złożyć wyłącznie strona, która złożyła pozew rozwodowy. Należy tego dokonać w ciągu 12 miesięcy od dnia zawieszenia, inaczej postępowanie zostanie umorzone.

4. Co można zrobić, gdy strona pozwana nie ma określonego miejsca pobytu?

Zdarzają się sytuacje, gdy ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu osoby pozwanej jest niemożliwe, a tym samym nie można skutecznie doręczyć pozwu sądowego. W takiej sytuacji zadaniem dobrego adwokata w Państwa imieniu będzie wnioskowanie o wyznaczenie reprezentanta w postaci kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane (Art. 144. § 1. Kodeksu postępowania cywilnego).

5 Czy wyrok Sądu określa szczegóły w przypadku orzekania o winie?

Gdy Sąd orzeka winę obu stron za rozkład małżeństwa, wyrok nie stanowi o tym, w jakim stopniu dana strona przyczyniła się do zaistniałej sytuacji. Zatem nawet, gdy w postępowaniu dowodowym znaczna większość dowodów przemawia na niekorzyść jednej ze stron, orzeczenie ma zapis w postaci ogólnej, czyli winy obu stron.

Pomoc kancelarii prawnej, zanim wyrok się uprawomocni

Wydanie wyroku rozwodowego przez Sąd nie oznacza, że już w momencie odczytania wyroku strony przestają być małżeństwem. Potrzebne jest uprawomocnienie wyroku, co następuje 21 dni od ogłoszenia wyroku, jeżeli żadna ze stron (samodzielnie lub za pośrednictwem kancelarii prawnej):

  • nie wniesie apelacji, czyli nie zaskarży wyroku,
  • nie zażąda pisemnego uzasadnienia wyroku.

W każdej z dwóch powyższych sytuacji przedłuża się czas postępowania, a przy apelacji poprzez zaskarżenie wyroku, sprawę przejmie sąd wyższej instancji.

Współpraca z dobrym adwokatem, czyli osobą, która przejmie na siebie wszystkie możliwe działania związane z danym procesem sprawi, że będziecie Państwo odpowiednio reprezentowani w toku postępowania. Czy występujecie Państwo jako strona składająca pozew, czy strona pozwana, solidne wsparcie okaże się niezastąpione.

Doradztwo w kwestii rozwodu lub pełnomocnictwo przed Sądem

Rzetelnego prawnika wyróżnia również chęć ograniczenia kosztów, które poniesie Klient/Klientka z tytułu danej sprawy rozwodowej. Jeżeli wystarczająca okaże się pomoc w przygotowaniu pozwu oraz innych pism procesowych, oznacza to dla Państwa mniejsze nakłady finansowe niż w przypadku obecności prawnika na każdej z rozpraw. O tym jednak również warto porozmawiać w kancelarii prawnej, ponieważ proste z pozoru sprawy okazują się nieraz na tyle skomplikowane, że fachowa pomoc dobrego adwokata staje się niezbędna.