Często w sprawach z zakresu prawa rodzinnego pojawia się wiele kwestii wymagających sądowych rozstrzygnięć, stąd nasuwa się pytanie, czy sprawy takie można łączyć – na przykład rozpatrywać powództwo o ustalenie ojcostwa i alimenty w jednym postępowaniu. Z praktycznego punktu widzenia oczywiste jest, że dotyczą one tych samych osób i tych samych okoliczności. Jednak jak to wygląda w praktyce? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Kiedy sprawy mogą być łączone?

Mowa w istocie o dwóch, przebiegających równolegle postępowaniach, zatem wyjaśnijmy najpierw ich istotę:

  • ustalenie ojcostwa – pozwala na uregulowanie sytuacji dziecka pod względem prawnym;
  • alimenty – z oczywistych względów kwestia wysokości alimentów wiąże się z sytuacją prawną dziecka, dlatego postępowania te mogą zostać połączone.

Sprawy odbywają się w trybie procesowym, zatem mogą być procedowane łącznie, a uczestniczyć w nich będą jako strony – powód oraz pozwany. Wyjaśnijmy od razu, że nie da się rozpatrywać ustalenia ojcostwa i alimentów w jednym postępowaniu łącznie z tymi sprawami, które prowadzone są w trybie nieprocesowym (dotyczącymi władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem – wówczas stronami są wnioskodawca i uczestnik). Dodajmy też, że nie mogą być połączone ze sprawami między innymi o separację, rozwód czy podział majątku.

alimenty

Droga procesowa

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, podczas rozważania dotyczącego ustalenia ojcostwa i alimentów w jednym postępowaniu, jest powód ich wszczynania. Kiedy zachodzi potrzeba wyjaśnienia tego, kto jest ojcem dziecka? Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy:

  • po pierwsze: pojawia się domniemanie, że nie jest nim mąż matki dziecka,
  • po drugie: domniemanie zostało obalone,
  • po trzecie: zostało zaprzeczone ojcostwo męża matki dziecka albo innego mężczyzny.

We wszystkich przypadkach konieczne jest uzyskanie orzeczenia sądu, które będzie regulowało sytuację dziecka. Co ważne: kroki, by ustalić ojcostwo, mogą być podejmowane dopiero po jego zaprzeczeniu, jeśli dziecko urodziło się w małżeństwie. Należy podkreślić, że sprawy o ustalenie ojcostwa i alimentów w jednym postępowaniu są wszczynane z powództwa zarówno matki, jak i dziecka.

Korzystne rozwiązanie

Połączenie opisywanych spraw jest korzystne z wielu względów. Po pierwsze, nie ma potrzeby częstego stawiennictwa w sądzie, nie wpływa to więc nadmiernie na życie zawodowe czy prywatne stron. W Kancelarii Adwokackiej Urszuli Zajko dokładamy wszelkich starań, by całe obciążenie kwestiami formalnymi, związanymi z dokumentacją sprawy i terminarzem rozpraw, pozostało po naszej stronie. Doświadczony adwokat bez problemu odnajdzie się w natłoku prawno-administracyjnych powinności, w których Klient wcale nie musi być specjalistą. Naszą rolą jest przeprowadzenie osób, które powierzają nam swoje sprawy rodzinne, przez cały proces tak, by był on jak najmniej dotkliwy emocjonalnie. Wiemy, jak obciążające psychicznie jest wielokrotne stawianie się na sali rozpraw, konfrontowanie się z przeszłością, dlatego staramy się takie sytuacje ograniczyć do minimum.

Podsumowanie: czy możliwe jest ustalenie ojcostwa i alimentów w jednym postępowaniu

Na tak postawione pytanie należy udzielić twierdzącej odpowiedzi – jest możliwe, i takie prowadzenie spraw rodzinnych zdarza się dość często, szczególnie wtedy, gdy praktyczne kwestie zostały ustalone we współpracy z mediatorem sądowym. Zapraszamy do kontaktu, by wspólnie otworzyć furtkę do nowego etapu w życiu.