Współpraca z doświadczonym i rzetelnym adwokatem jest wartościowa zarówno w sytuacji, gdy potrzebujecie Państwo fachowej porady, jak też podczas trwania określonych procesów sądowych, a także często jeszcze po zakończeniu poszczególnych spraw.

Wybierając kancelarię prawną zamiast szukania przypadkowych informacji można mieć pewność, że odpowiednia osoba przeprowadzi Państwa przez wszystkie meandry poszczególnych prawniczych zagadnień.

Dlaczego warto zaufać adwokatowi?

O prawniku w kwestii jego kompetencji decyduje wiele odgórnych regulacji, między innymi zapisy:

 1. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,
 2. Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.

Regulacje te sprawiają, że każdy czynny adwokat:

 • ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, zatem:
  ◦ wszystkie prowadzone sprawy, dokumentacja oraz ustalenia są w szczególny sposób chronione przed ujawnieniem,
  ◦ jedyne odstąpienia mają miejsce w wyjątkowych sytuacjach w ramach postępowania karnego,
 • podlega nadzorowi w zakresie wykonywania swoich obowiązków; w praktyce:
  ◦ jest to zawód zaufania publicznego (troska o realizację interesu publicznego),
  ◦ organem nadrzędnym jest Naczelna Rada Adwokacka,
 • swoją osobą gwarantuje profesjonalne wykonywanie zawodu, czyli:
  ◦ wyróżnia się nieskazitelnym charakterem oraz zachowaniem,
  ◦ ukończył polskie lub zagraniczne wyższe studia prawnicze i złożył egzamin adwokacki.

Decydując się na skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej macie Państwo pewność, że zachowane zostaną zasady etyki adwokackiej.

Szczególne obowiązki spoczywające na prawniku

Adwokat, czyli prawnik prowadzący własną działalność gospodarczą (po zdaniu egzaminu i uzyskaniu wpisu na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej) to osoba, która przejmuje na siebie odpowiedzialność za szereg działań, odbywających się we współpracy kancelarii prawnej z Klientem.

1. Odpowiedzialność za pisma procesowe

Gdy zlecacie Państwo przygotowanie dowolnych pism procesowych lub gdy powstają one z inicjatywy adwokata na potrzeby danego procesu sądowego lub mediacji, odpowiedzialność za formę oraz treść pism leży po stronie adwokata.

2. Przestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

W szerszym niż opisywany wyżej kontekst, zachowanie tajemnicy zawodowej dotyczy wszystkich pracowników danej kancelarii, jej personelu oraz wszystkich osób tam zatrudnionych. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie, ma charakter bezterminowy.

3. Uczciwość wobec reprezentowanej strony

Państwa interes chroniony jest w ten sposób, że niezależnie od charakteru sprawy (rozwody, sprawy spadkowe i inne), reprezentujący Państwa adwokat nie może być jednocześnie pełnomocnikiem ani udzielać pomocy prawnej stronie przeciwnej nawet, gdyby pomoc ta miała dotyczyć innej sprawy.

Ważne działania kancelarii prawnej

Kodeks Etyki Adwokackiej stanowi, że interesów Klienta należy bronić w sposób „odważny i honorowy”, co powinno być bliskie każdej kancelarii prawnej. Osoby szukające pomocy adwokata, zwłaszcza osoby mające znikomą lub niewielką wiedzę z zakresu prawa, zdają się całkowicie na wiedzę oraz doświadczenie specjalistów.

Współpraca powinna przynieść Klientowi ograniczenie wszelkich kosztów do minimum, ugodowe zakończenie postępowania na przykład dzięki mediacjom, gdy zgodne jest to z interesem Klienta, a także możliwość zwolnienia z obecności na poszczególnych rozprawach sądowych, gdy mogą się one odbyć z udziałem pełnomocnika (adwokata lub upoważnionego aplikanta adwokackiego).

Etyka adwokata jako podstawa dalszych działań

Powierzane adwokatowi prawo do reprezentowania interesów Klienta sprawia, że możecie Państwo uzyskać wszechstronną pomoc, zgodną z obowiązującymi ustawami oraz normami, które dotyczą wszystkich adwokatów. Wystarczy jedna wizyta w kancelarii prawnej, aby otrzymać odpowiedzi na nurtujące pytania. To istotne udogodnienie w zawiłościach zapisów Kodeksu rodzinnego, cywilnego, czy karnego.