Spis treści


W części pierwszej omówiliśmy przebieg postępowania separacyjnego i związane z nim kwestie prawne. Przechodzimy teraz do spraw wiążących się z postępowaniem rozwodowym.

Procedura składania pozwu rozwodowego

1. Rozwód jest rozwiązaniem trwałym, adekwatnym w następujących sytuacjach:

 • brak widoków na dalsze życie z małżonkiem, z którym chce się zerwać wszystkie możliwe więzi,
 • chęć zawarcia innego związku małżeńskiego.

By doszło do rozwodu, muszą zaistnieć przesłanki pozytywne orzeczenia rozwodu przez sąd.

2. Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym:

 • w którego okręgu małżonkowie ostatnio zamieszkiwali wspólnie i jeśli przynajmniej jedno z nich wciąż tam przebywa
 • właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej, jeśli współmałżonkowie nie mieszkają razem,
 • właściwym dla miejsca zamieszkania strony powodowej, gdy nie ma innej podstawy miejscowej.

3. Podobnie jak wniosek separacyjny, także pozew rozwodowy wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów:

 • stałej opłaty od pozwu o rozwód wynoszącej 600 zł – jednak jeżeli powód bez wpływu na utrzymanie rodziny i siebie nie jest w stanie dokonać opłaty, może wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych;
 • wynagrodzenia adwokata, jeśli ustanowiony został pełnomocnik,
 • dojazdów na rozprawy,
 • utraconego zarobku w dni rozpraw.

Czy składać pozew, jeśli występują przeszkody rozwodowe

Do takich przeszkód zaliczane są – zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: posiadanie wspólnych dzieci czy żądanie rozwodu wyłącznie przez małżonka, który jest winny rozpadowi związku. Rozwody nie są rozpatrywane pozytywnie także wtedy, kiedy zachodzi sprzeczność z ogólnymi zasadami współżycia społecznego, czyli wtedy na przykład, kiedy jedna ze stron jest ciężko chora i w wyniku rozwodu zostałaby pozbawiona opieki oraz środków do życia.

Jeśli małżeństwo posiada wspólne dzieci, zanim rozwód będzie mógł być orzeczony, konieczne będzie przesłuchanie stron i ich świadków. Dzieci natomiast skierowane zostaną na konsultację do poradni rodzinnej, gdzie psycholog wyda oświadczenie o tym, jak więź łączy dziecko z rodzicami.

Z orzeczeniem o winie czy bez?

Na wniosek małżonków sąd orzeka rozwód:

 • z orzeczeniem o winie – więcej na ten temat w artykule Kiedy żądać rozwodu z orzeczeniem o winie?,
 • bez orzekania o winie – piszemy o tym w innym wpisie na naszym firmowym blogu Kiedy zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Sąd może wskazać, który z małżonków winien jest rozpadu pożycia lub może uwzględnić wniosek o zaniechanie orzekania o winie – zgodnie z wolą stron. Ważne! Strony w czasie trwania sprawy rozwodowej mają prawo do zmiany decyzji dotyczącej sposobu orzekania.

O co można wnioskować w pozwie rozwodowym

Przeczytaj również: Pozew o podwyższenie alimentów, czyli o rewidowaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego, cz. 2

O co jeszcze można wnioskować w pozwie rozwodowym?

Strony – w zależności od sytuacji towarzyszącej rozwodowi – mogą wnioskować o:

 • podział majątku wspólnego,
 • uregulowanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • wydanie poszczególnych przedmiotów należących do małżonka, który opuszcza mieszkanie,
 • eksmisję małżonka,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • alimenty.

Po wsparcie do kancelarii adwokackiej

Tym trudnym, delikatnym sprawom, mającym wpływ na życie wszystkich członków rodziny, towarzyszy wiele emocji, które trudno opanować. Białostoccy adwokaci w kancelarii adwokat Urszuli Zajko, będący pełnomocnikami w sprawach rozwodowych, dokładają wszelkich starań, aby kompleksowo zabezpieczać interesy swoich Klientów. W trakcie indywidualnych konsultacji pomogą wybrać drogę do pomyślnego zakończenia sprawy rozwodowej.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

W jakich sytuacjach rozwód jest rozwiązaniem adekwatnym?

Rozwód jest adekwatny, gdy nie ma perspektyw na dalsze życie z małżonkiem oraz w przypadku chęci zawarcia innego związku małżeńskiego.

 Gdzie należy złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, dla miejsca zamieszkania strony pozwanej, lub dla miejsca zamieszkania strony powodowej w zależności od sytuacji.

Jakie są koszty związane z pozwem rozwodowym?

Koszty związane z pozwem rozwodowym to opłata od pozwu (600 zł), wynagrodzenie adwokata, koszty dojazdów na rozprawy oraz utracony zarobek w dni rozpraw.

Czy są jakieś przeszkody rozwodowe?

Tak, przeszkodami rozwodowymi mogą być posiadanie wspólnych dzieci, żądanie rozwodu wyłącznie przez winnego rozpadowi związku, czy sprzeczność z ogólnymi zasadami współżycia społecznego, na przykład, kiedy jedna ze stron jest ciężko chora.

O co jeszcze można wnioskować w pozwie rozwodowym oprócz rozwodu?

W pozwie rozwodowym można wnioskować m.in. o podział majątku wspólnego, uregulowanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania, ustalenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dziećmi czy alimenty.