Niedopasowanie, różne spojrzenie na życie, problemy finansowe i prawne jednego z małżonków to tylko niektóre z sytuacji, gdy zapada decyzja o rozwodzie. Spektrum powodów jest oczywiście znacznie szersze, a faktem jest, że obecnie na rozwody decyduje się znacznie więcej osób niż kilka dekad temu. Wynika to między innymi ze zmian społecznych i kulturowych, w tym postrzegania samej instytucji małżeństwa, ale też z możliwości skrócenia wszystkich kwestii formalnych, w tym samego procesu.

Niezależnie od przyczyny, czas procesu sądowego może być trudny dla obojga małżonków, dlatego zwłaszcza w kwestiach spornych pomocne jest wsparcie adwokata rozwodowego.

Najczęstsze sytuacje sporne przy rozwodach

Wśród sytuacji konfliktowych podczas procesu rozwodowego najczęściej mamy do czynienia z nieporozumieniami odnośnie finansów, sprawowania opieki nad dziećmi oraz kwestii podziału majątku. Brak możliwości podjęcia zgodnych decyzji sprawia, że jedna ze stron lub obie strony decydują się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej. Adwokat pomoże odpowiednio sformułować żądania w pozwie oraz przejść przez wszystkie etapy procesu sądowego z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji życiowej i materialnej obu stron. Jeżeli ma odpowiednie kwalifikacje może być także mediatorem.

Mediacje – istotny element spraw rozwodowych

W przypadku sporów i trudności w porozumieniu się, warto uczestniczyć w mediacjach. Są one przeprowadzane za zgodą obojga małżonków i proponowane w sytuacji, kiedy sąd uzna, że istnieje nadzieja na trwanie małżeństwa, ale także we wspomnianych wyżej sytuacjach konfliktowych. Również każdy z małżonków może zawnioskować w sądzie o rozpoczęciu mediacji na dowolnym etapie trwania procesu.

Rola mediacji jest bardzo szeroka i pozwala także na porozumienie się stron w taki sposób, by podzielić odpowiednio opiekę nad dziećmi, ustalić kontakty z innymi członkami rodziny (również z dziadkami czy też rodzeństwem małżonków) oraz uregulować sprawy alimentacyjne i majątkowe. Postępowanie mediacyjne zwykle musi zamknąć się w 3 miesiącach, lecz na wniosek stron lub sądu może zostać z uzasadnionych przyczyn przedłużone.

Przeczytaj również: Czy ma znaczenie, kto pierwszy złoży pozew o rozwód?

Adwokat rozwodowy – dlaczego warto?

Również w trudnym czasie rozpadu małżeństwa dobrze jest zachować spokój i podejmować wszystkie decyzje w sposób rozsądny, nie kierując się emocjami. Gdy zapadają decyzje ostateczne, wszystko powinno być odpowiednio przemyślane, aby nie zmieniać ustaleń w trakcie rozprawy. Cały proces rozwodowy jest mniej stresujący, jeżeli czuwa nad nami doświadczony adwokat, który zajmuje się wszystkim od przygotowania pozwu po składanie ewentualnej apelacji.

Prowadząc kancelarię adwokacką specjalizującą się w prawie rodzinnym pomagamy zarówno w typowych procesach, jak też przy najbardziej skomplikowanych sprawach. Wsparcie prawne jest cenione przez naszych Klientów.